Dünyada at binen ilk kavim Türklerdir ve atlar ilk kez Türkler tarafından ehlîleştirilmiştir.